Varaa verkkotunnus


Varaa verkkotunnus antamalla alla olevat tiedot ja hyväksymällä sopimusehdot.

fi, .com, .net, .eu, .org, .info -verkkotunnusten hinta on 33 € / vuosi + ALV 24%. Muista verkkopäätteistä pyydäthän tarjouksen sähköpostitse.


Tarkista, onko haluamasi domain vapaa ja tilaa se nyt!


Sopimuksen osapuolet ja voimassaolo

Sopimuksen osapuolet ovat Suomen Domainturva Oy (palvelun tarjoaja) ja palvelun tilaaja (asiakas).

Nämä sopimusehdot astuvat voimaan 23.10.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi.Palvelu

Sopimus pitää sisällään verkkotunnusten rekisteröintipalvelun ja tähän liittyvän uudelleenohjauspalvelun.Palvelun tarjoajan velvollisuudet ja vastuut

Palvelun tarjoaja rekisteröi verkkotunnukset asiakkaan nimiin, asiakkaan tilauslomakkeella ilmoittamien tietojen perusteella.

Palvelun tarjoaja sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa. Palvelun tarjoaja saa kuitenkin siirtää palvelun liiketoiminnan kolmannelle osapuolelle, jolloin palvelun sopimussuhde ja asiakkaan tiedot siirtyvät kokonaisuudessaan ko. osapuolelle.

Palvelu on käytettävissä palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että palvelu on keskeytyksettä saatavilla, mutta palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin palvelun saatavuudessa teknisten syiden takia. Palvelun tarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkkojen vioista.

Missään olosuhteissa palvelun tarjoajan korvausvastuu ei ylitä asiakkaan maksamia palvelun käyttömaksuja.Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan muuttuneista tiedoista palvelun tarjoajalle. Asiakas on velvollinen tutustumaan sopimusehtoihin ja hinnastoon ennen tilauksen lähettämistä.

Asiakas vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneyhteyksistä ja tietoliikennemaksuista.

Mikäli asiakas rikkoo palvelun käyttöehtoja, on palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen ja olla jatkamatta sopimusta. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden asiakkaalle, jonka on korvattava palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.Hinnoittelu

Palvelusta veloitetaan hinnaston mukaan. Palvelu on määräaikainen ja palvelun jatkamisesta sovitaan aina erikseen ennen määräajan päättymistä.

Maksuehdot

Maksuehto on 14 päivän netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.Sopimuksen voimassaoloaika

Sopimus on määräaikainen ja asiakas valitsee palvelun keston palvelua tilatessaan.Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelemella ei saada riitaa ratkaistuksi, se ratkaistaan suomeksi Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.Liite 1: Henkilötietojen käsittely

Johdanto

Tämä henkilötietojen käsittelysopimus (Liite 1) on erottamaton osa Suomen Domainturva Oy:n (palvelun tarjoaja) ja palvelun tilaajan (asiakas) välillä olevaa sopimusta (Yleiset sopimusehdot). Liitteen tarkoituksena on sopia asiakkaan henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta palvelun tarjoajan palveluissa. Tämä Liite muodostaa osapuolten välille kirjallisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.Rekisterinpitäjä

Suomen Domainturva Oy

Konepajankuja 1

00510 HelsinkiLyhyesti

Tallennamme Suomen Domainturva Oy:n asiakkaista seuraavat henkilötiedot: yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sillä tarvitsemme niitä asiakkuuden hoitoa varten.

Tiedot talletetaan salattuna ja niitä käsittelee vain tarpeelliset henkilöt, Suomen Domainturva Oy:n henkilökunta.

Rekisterin nimi

Suomen Domainturva Oy:n asiakasrekisteriRekisterin pitämisen peruste

Yrityksen yhteyshenkilö on tilannut Suomen Domainturva Oy:n palveluita.Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Suomen Domainturva Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden

tilausten käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi

Puhelinnumero

SähköpostiosoiteTietoturva

Palvelun tarjoaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Palvelun tarjoajan on ilmoitettava asiakkaalle kaikista henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista ilman aiheetonta viivytystä loukkauksesta tiedon saatuaan. Asiakkaan pyynnöstä palvelun tarjoajan tulee ilman aiheetonta viivytystä toimittaa asiakkaalle kaikki asiaankuuluva tietoturvaloukkaukseen liittyvä tieto.Tietojen poisto/palauttaminen

Sopimuksen päätyttyä palvelun tarjoaja poistaa kaikki henkilötiedot, kun sopimuksen mukaiset velvoitteet on suoritettu.Voimassaolo

Liite on voimassa sopimuksen voimassaolon mukaisesti.